Professionelle læringsfællesskaber

Professionelle læringsfællesskaber skal styrke 18.000 elevers læring og trivsel

Et projekt med støtte fra A.P. Møller Fonden skal over tre år udvikle professionelle læringsfællesskaber på 37 skoler i Randers og Aarhus

Om projektet

 • Baggrund og formål

  Projektet er udviklet i et samarbejde mellem VIA University College, Aarhus og Randers kommuner

  I disse år er der stort fokus på Folkeskolen. Folkeskolereformen har ændret arbejds- og ledelsesforholdene på danske skoler, og der er fokus på at styrke elevernes trivsel og læring. 

  A.P. Møller Fonden har i den forbindelse afsat 1 mia. kroner til opkvalificering og efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere samt til udvikling af nye undervisningsmetoder. 

  Lærere, pædagoger og ledere skal samarbejde

  Fonden tildelte på den baggrund knap 11,4 millioner kroner til udviklingsprojektet "Professionelle læringsfællesskaber – som drivkraft for elevernes læring og trivsel". Hovedtanken i det treårige projekt er, at eleverne vil lære mere og trives bedre, når lærere, pædagoger og ledere professionaliserer deres samarbejde. 

  Over tre år vil konsulenter fra VIA Efter- og Videreuddannelse i samarbejde med 2000 medarbejdere og ledere fra 37 skoler i Aarhus og Randers arbejde med at udvikle skolernes professionelle læringsmiljøer. Ud over kompetenceudviklingsforløb indeholder projektet en række videnrejser til Canada.

  Formålet med projektet er at:

  • Elevernes læring og trivsel øges
  • Pædagogiske medarbejdere kan lede læring på datainformeret grundlag
  • Ledere kan lede på datainformeret grundlag
  • Ledere kan understøtte udviklingen af professionelle læringsmiljøer gennem en robust og professionel ledelseskultur
  • Organisationen kan arbejde kollaborativt med det mål at øge elevernes udbytte af læring
  • Organisationen har fælles sprog, værdier og standarder for professionel praksis
 • Fakta

  Indhold

  Projektet består overordnet af tre kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere på 37 folkeskoler. Hertil kommer videnrejser til Toronto.

  Tidsramme

  Januar 2015 – december 2017

  Finansiering

  Bevilling på 11.390.000 kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formål - en del af folkeskoledonationen på 1 milliard kroner

  Partnere

  Randers Kommune, Aarhus Kommune (område Horsensvej og område Grenåvej Øst), VIA University College

  Omfang

  Antal elever: 17.548. Pædagoger: 614. Lærere: 1335. Ledere: 145. Folkeskoler: 34. Specialskoler: 3

 • Kompetenceudvikling og videnrejser

  Projektet består af kompetenceudviklingsforløb og videnrejser til Canada

  Spor 1: Kompetenceudvikling for pædagoger

  Forløbet fokuserer på didaktik og dannelse, læringsteori, målstyret læring og trivsel, indsamling af dokumentation og klasseledelse.

  Forløbet består af 30 timer fordelt på 5 dage. Undervisningen foregår fra februar 2015 til efteråret 2015 på VIAs Campus Randers og Campus Aarhus Nord.

  Spor 2: Kompetenceudvikling for ledere

  Kompetenceforløbet sætter fokus på læringscentreret skoleledelse, forandringsledelse, didaktik og observationer af didaktiske handlinger. Organisationskonsulenter fra VIA giver i løbet af projektets tre år sparring på den ledelsesmæssige del af arbejdet med professionelle læringsfællesskaber. 

  Undervisningen foregår på VIAs Campus Nord i Aarhus og Campus Randers. Sparringen foregår på de enkelte skoler.

  Spor 3: Fælles fagligt forløb for lærere, pædagoger og ledere

  En væsentlig del af projektet handler om at skabe sammenhæng mellem elevers læring og tilrettelæggelse af ledelses- og undervisningshandlinger. Det fællesfaglige forløb foregår på egen skole og varetages af en konsulent fra VIA. 

  I projektets første år afholdes tre kurser på egen skole om projektets faglige fundament: fælles mål, læringsmål, tegn på læring, tilrettelæggelse af undervisning, evaluering og metoder til indsamling af dokumentation for læring samt introduktion til arbejdet i de professionelle læringsfællesskaber.

  I projektets andet og tredje år afholdes årligt to til tre kurser på egen skole med fokus på at øve, træne og fastholde de professionelle læringsfællesskaber. 

  I løbet af projektets tre år får skolerne sparring på arbejdet med elevcentreret læringsledelse. Sparring gives af skolens ledelse og/eller skolens læringsvejleder i samarbejde med konsulenter fra VIA. 

  Videnrejse til Toronto

  Den danske skolereform er på væsentlige punkter inspireret af Canada. Alle skoler i Ontario har organiseret arbejdet med elevernes læring i professionelle læringsfællesskaber. Et studiebesøg til Toronto skal derfor give ledere og udvalgte medarbejdere værdifuld inspiration til at professionalisere samarbejder. 

  Videnrejsen er tilrettelagt med foredrag, workshops, observation og dialog på skoler.

  Foreløbige datoer for videnrejser: Uge 13, 17 og 43, 2015.


 • Partnere

  Randers og Aarhus kommuner samt VIA står bag projektet

  Styregruppe

  Randers Kommune

  Diana Lübbert Pedersen, chefkonsulent og stedfortræder for skolechefen. E: dlp@randers.dk

  Lone Thomsen, leder af læringscenter Randers, E: lone.thomsen@randers.dk

  Aarhus Kommune

  Kurt Dybdahl Kristensen, områdechef, Område Horsensvej, E: kuk@aarhus.dk

  Thorkil Andersen, områdechef, Område Grenåvej Øst, E: tha@aarhus.dk

  Dennis Møller Hansen, sektionsleder Pædagogik og Integration, E: demo@aarhus.dk

  VIA University College

  Anne Vinther, chefkonsulent, E: av@via.dk

  Torben Kierkegaard, projektleder. E: toki@via.dk

  Edita P. Johansen, administrativ projektkoordinator, E: edjo@via.dk

  Faglige koordinatorer

  Lisbeth Alnor, faglig koordinator for pædagog- og fællesfagligt forløb, E: lial@via.dk

  Ellen Brink Jørgensen, faglig koordinator for ledelsesforløb, E: eljo@via.dk

 • Kontakt os

  Vi står gerne til rådighed for spørgsmål til projektet

  Anne Vinther, chefkonsulent

  VIA Efter- og Videreuddannelse
  T: +45 87 55 19 95
  E: av@via.dk 

  Torben Kierkegaard, projektleder

  VIA Efter- og Videreuddannelse
  T: +45 87 55 19 26
  E: toki@via.dk

Få mere viden

Professionelle Læringsfællesskaber fortsætter frem til 2020 i Randers 

A.P. Møller Fonden har doneret 4,4 millioner til fortsættelse af Professionelle Læringsfællesskaber i Randers. Projektet fortsætter dermed til 2020 på 19 folkeskoler og tre specialskoler. Midlerne skal sikre en forankring af de gode resultater fra projektets første tre år.

Canadisk pædagogik i skolen

Fagbladet "Liv i Skolen" 3/2015 handler om hvorfor canadisk pædagogik er interessant for danske skolefolk.

KORA har lavet den første måling af PLF-projektet

Evalueringsrapporten belyser udbyttet af kompetenceudviklingen og status på implementeringen.

Klasselokale med elever

Mærsk millioner til Randers, Aarhus og VIA

Læs nyheden om lanceringen af projekt Professionelle Læringsfællesskaber

Professionelle læringsfællesskaber på skoler i Canada

Hør lektor Morten Stokholm fortælle om, hvordan skoler i Ontorio praktiserer professionelle læringsfællesskaber.

Ontario Leadership Framework 

Ledelsesmodellen, som er et bud på, hvordan skoler i Canada udvikler deres ledelsespraksis.